Be a Model

Universal Management Asia (UMA) cần tuyển Người Mẫu chuyên nghiệp và quảng cáo với các tiêu chuẩn sau:

Người mẫu chuyên nghiệp: cao hơn 1.7m (5’5”+)

Người mẫu quảng cáo: cao hơn 1.6m (5’2”+)

Vui lòng gửi cho chúng tôi 02 hình (1 hình chụp toàn thân, 1 hình chân dung mà không hoặc hạn chế trang điểm) không quá 3MB.